Živočišná výroba

Zemědělská firma Zobal, Bor u Březnice.

Menu
P

Živočišná výroba patří k naší farmě od jejího vzniku.

Původně byla zaměřena na výkrm prasat. Posupně se rozrostla o výkrm skotu. Momentálně došlo k rozšíření výkrmu skotu na cca 250 ks a výkrm prasat byl prozatím pozastaven.

Snažíme se dbát na co největší pohodlí chovaných zvířat a proto v posledních letech dochází k průběžné celkové rekonstrukci stáje pro skot. V roce 2018 jsme zahájily kompletní rekonstrukci druhé nově zakoupené stáje. Plánované spuštění provozu je podzim 2019.