Rostlinná výroba

Zemědělská firma Zobal, Bor u Březnice.

Menu
P

Naše farma obhospodařuje v současné době cca 310 ha zemědělské půdy. Z toho je 275 ha orné půdy a zbytek tvoří trvalé travní porosty.

Zaměřujeme se především na výrobu kvalitní krmné základny pro živočišnou výrobu (krmné obiloviny, kukuřice na siláž, jetelotráva a vojtěška pro výrobu senáží).

Dále pak výrobou a prodejem krmné a potravinářské pšenice, ozimého ječmene, triticale, ovsa, v menší míře řepky. Další komoditou spjatou k naší farmě patří i produkce konzumních brambor.